Skip to main content

Centrala Sahel: Hur fred kan blomstra från rehabiliterad jord

World Food Programme:s resiliensprojekt stärker människor som är påverkade av konflikt och klimatförändringar i Afrika.
, FN:s World Food Programme

Skriven av: George E. Fominyen

1*i1WqYvxJD-zs16juIHJ4wA.jpeg
Burkina Faso: En kvinna pysslar med grödor genom ett lokalsamhällesprojekt som involverar internt fördrivna. Foto: WFP/Esther Ouoba

Det är en varm oktober-eftermiddag i Ouallam-distriktet i de västra delarna av regionen Tillabery i Niger. Luften står stilla samtidigt som solens strålar träffar den hårda, röda jorden. Denna nästa månliknande yta står i kontrast till ett fält med grönt.

"Den här platsen förändrade allting för oss", berättar Biba, en kvinna i 50-årsåldern och pekar på en grupp män och kvinnor som samlats för att skörda gräset med hjälp av skäror. Hon skrattar till och tillägger: "Det har hjälpt oss att arbeta tillsammans och behålla freden".

Biba och andra invånare tre närliggande byar började arbeta med det här resiliensprojektet efter att ha identifierat rehabilitering av obördig mark som deras mest överhängande behov. Det skulle komma att göra det möjligt för dem att odla det hö de behövde för att kunna ha boskap.

Här i Sahel — den stora remsan i Afrika som löper söder om Saharaöknen mellan Atlanten och Röda havet — är 80 procent av marken degraderad. Regionen är en av världens hårdast drabbade platser när det kommer till klimatförändringar.

Svår väderväxling minskar tillgången till viktiga resurser och stör den känsliga balansen mellan jordbrukare och herdar som delar vattentillgångar och betesmarker. Deltagarna i Ouallam-projektet tog till sig en förbättrad form av en gammal jordbruksteknik för vattenupptagning för att rehabilitera marken. De grävde halvmånar — det vill säga halvmåneformade gropar som kan hålla kvar regnvatten och förbättra jorden.

De planterade sedan det gräs som de ville använda till foder. Samhället har rehabiliterat 93 hektar land genom stöd från World Food Programme (WFP) och har därmed ökat betes- och jordbrukspotentialen, samt i processen också planterat träd.

"Vi säljer gräset till boskapsägare och det ger oss en inkomst", säger Biba med stolthet. "Men inte bara det", insisterar hon. "Det betyder också att vi inte har konflikter mellan de som vill ha boskap betande och de som vill odla mat. Och alla vi från olika byar arbetar tillsammans som ett och lär oss att förstå varandra".

Det är synnerligen viktigt i centrala Sahel — Nigers grannar Burkina Faso och Mali har sett en skarp ökning av våld, vilket påverkar civila och ökar lidandet hos människor som är sårbara för klimatchocker. Aktiviteter för att bygga resiliens fungerar som en buffert för instabilitet genom att stärka solidaritet mellan människor, skapa sociala skyddsnät, hålla marker produktiva och erbjuda ekonomiska möjligheter för samhällen.

1*w9igXmyvoFj2ZlmRN-rjng.jpeg
Grönsaksträdgårdar inger hopp i centrala Sahel-regionen, vilket är präglat av konflikt. Foto: Esther Ouoba

I Burkina Faso har en spridning av icke-statliga väpnade grupper, militära motaktioner från statliga styrkor och internationella allierade, våld mellan samhällen, samt skapandet av beväpnade självförsvarsgrupper på by-nivå, lett till världens snabbast växande internflyktingskris — med över 1 miljon människor internt fördrivna.

"De sa åt mig att inte återvända till byn för min egen säkerhets skull", berättar Paul, en trebarnspappa som tvingades fly hans by nära Barsologho. Han var en medlem av de lekmän som ledde undervisning i den lokala katolska kyrkan.

"Jag tror inte att det är religiöst", säger Paul. "Arbetslöshet spelar en väldigt stor roll. Ungdomar var sysslolösa och saknade inkomstbringande aktiviteter. De började med att göra räder och beslagta människors boskap, sedan utvecklades de mindre räderna till plundringar. Om de hade haft någon form av anställning eller till och med projekt som detta, som vi är involverade i här, då tror jag att saker hade kunnat vara annorlunda".

I april fann Paul och hans familj tillflykt i Foutrigui, nära Kaya som är huvudstaden i Sanmatenga-provinsen och Center-Nord-regionen. Värdsamhället där integrerade honom, tillsammans med andra internflyktingar, in i resiliens- och försörjningsprojekt som får stöd av WFP. En damm byggdes som har hjälpt till att bevattna 4,5 hektar mark — och grönsakerna som har vuxit, som exempelvis lökar, ger inkomst till familjerna.

Sedan 2018 har WFP, i samarbete med regeringar och partners, skalat upp resiliensinsatser i alla Sahel G5-länderna (Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien och Niger) och stöttar utsatta samhällen med ett paket av kompletterande aktiviteter.

1*OD0ihryWLTdUgh4g-n1B3g.jpeg
Odlade lökar hjälper till att generera inkomst för familjer i Burkina Faso. Foto: WFP/Brunel Ouangraoua

Hittills har 1,4 miljoner människor dragit nytta av WFP:s integrerade resiliensaktiviteter över hela regionen, vilket inkluderar mer än 1 miljon mottagare i bara Niger, Mali och Burkina Faso. Mer än 400 000 hektar av degraderad mark har rehabiliterats, med 500 hektar av trädgårdar skapade för att producera färska grönsaker och frukter. En del av dessa grödor används också i skolmåltidsprogram.

"Att bygga resiliens i Sahel handlar alltmer om att återinföra hopp genom att tackla de grundläggande orsakerna för hunger, ojämlikhet och konflikt", säger Chris Nikoi, WFP:s regionala direktör för Västafrika. "När uttorkade landskap bearbetas för att gräs eller grödor ska kunna växa där, när barn är i skolan, unga människor arbetar, kvinnor har möjlighet att finna vatten för att bevattna deras grönsaksodlingar, när människor äter mer näringsrik mat och köper medicin. Det är resiliens — och det är det som inger fred".

Paul tillägger: "Det är väldigt snällt av människorna här att tillåta oss att arbeta med dem. Det har tillfört viss stabilitet eftersom även utan att odla vår egen hirs för att äta så har vi möjlighet att använda pengarna som vi har tjänat från att sälja lökar för att köpa mat till familjen".

Läs mer om WFP:s arbete i Sahel