Skip to main content

Minskat matsvinn leder till ökade inkomster i Rwanda

WFP hjälper jordbrukare att hantera förluster efter skörd och ökar deras tillgång till hållbara marknader
, Jonathan Eng
1*UiEPqjy_gHkzLy34ZH39aw.jpeg
Majs torkas i solen. Foto: WFP/ Jonathan Eng

I världens rikare länder sker matsvinnet på tallriken. I de fattigare är problemet ett annat. Här förstörs mat under produktionen, vid skörd och förvaring efter skörd. Matsvinnet sker samtidigt som 815 miljoner människor lider av hunger i världen. För att minska matsvinnet behöver produktionen bli effektivare, förvaringen bättre och jordbrukare behöver bättre kontakt till marknader. WFP har därför lanserat initiativet Farm to Market Alliance (FtMA).

FtMA arbetar med småskaliga jordbrukare. Med assistans från WFP och andra medlemsorganisationer är målet att öka produktiviteten och inkomsterna samt att bygga upp motståndskraft. Genom att hjälpa småskaliga jordbrukare att bli pålitliga affärspartners får de möjlighet att producera mer och öka försäljningen — vilket därmed ökar deras inkomster.

1*bF0dJawRJkQ0Af_iTxQncQ.jpeg
David Hagenimana har hittat skugga för att skala majsen. Det är en lång process, framförallt eftersom detta kooperativet har sålt över 300 ton majs. Foto: WFP/ Jonathan Eng

Jordbruk är en viktig inkomstkälla i Rwanda, omkring 70 % av befolkningen arbetar inom jordbrukssektorn. Rwanda är också ett av de mest tätbefolkade länderna i Afrika, det är ont om plats och det är därför viktigt att produktionsnivåerna ökar.

Kooperativet COMANYA Nyanza i södra Rwanda är ett av de kopperativ som gått med i alliansen FtMA. Kooperativet har fler än 2000 småskaliga jordbrukare som medlemmar på tio olika platser. De producerar flera hundra ton majs och partnerskapet har resulterat i både en ökad produktion, försäljning och inkomst för medlemmarna i kooperativet.

‘'Alliansen FtMA har gett oss tillgång till marknaden och gett oss utbildningar inom jordbruk. De har också hjälpt oss minska matsvinnet som sker efter skörd'', förklarar Uwimana Leonille, vice president för kooperativet.

Förlust efter skörd är ett stort problem inom matproduktionen i Rwanda, men lösningarna är egentligen ganska enkla. Kunskap om hantering och ordentliga förvaringsmöjligheter räcker långt. En av WFP:s lösningar är att sälja silos till ett reducerat pris till jordbrukarna för att förbättra förvaringen så att skörden inte blir dålig.

‘'Innan förlorade vi nästan 30% efter skörd. Men efter utbildningarna som vi fått från WFP är förlusten nu bara omkring 10%, säger Uwimana Leonille.

Partnerskapet innehåller mer än utbildningar. Alliansen FtMA kopplar jordbrukare till marknader, hjälper dem etablera kontakten och sätta rätt priser. Partnerskapet och förtroendet mellan jordbrukare och köpare byggs upp under tid. Förtroende kan i sin tur leda till ökade investeringar och en mer hållbar produktion och försäljning.

En investering som köparna gjort i detta kooperativ för att effektivisera produktionen är att låna ut en maskin som rensar majsen. Det har tidigare gjorts manuellt och tog väldigt lång tid. Ibland så lång tid att skörden hann bli dålig innan den togs om hand om. Nu kan denna process göras på en bråkdel av tiden.

1*WHzu3rdiPa-yHYZn1OI0Ow.jpeg
Att använda en maskin för att rensa majsen gör inte bara produktionen snabbare, det ökar också kvalitén. Foto: WFP/ Jonathan Eng

Alliansen FtMA är ett sätt för WFP att hjälpa människor att bygga upp motståndskraft och bli sjävlförsörjande. Resultatet är inte bara en ökning i produktion, vinster och ett moderniserat jordbruk. Vad som är ännu viktigare är att det är en väg ut ur fattigdom. Yvette Musabyimana, Clementine Unamahoro, Fideline Ayinkamiye och Xaverine Cyiza har alla upplevt de positiva effekterna av partnerskapet.

Yvette Musabyimana

‘'Jag har lämnat fattigdomen tack vare partnerskapet med FN:s livsmedelsprogram''

1*pYq76Z6Kn4V6Yfp_a9qeTQ.jpeg
Yvette Musabyimana är 25 år gammal och har tre barn. Yvettes skörd är större nu och hennes inkomst har ökat. Foto: WFP/ Jonathan Eng

Clementine Uwamahoro

‘'Jag kan nu betala skolavgifterna för mina barn och har råd att ge dem mat''

1*Nr9yfQxGHO87rjQgeIS5-A.jpeg
Clemetine Uwamahoro är 28 år gammal och har tre barn. Clemetine har köpt djur för att öka produktionen ännu mer då djuren gödslar fälten. Den stora förändringen för Clemetine är steget mot sjävlförsörjande. Foto: WFP/ Jonathan Eng

Fideline Ayinkamiye

‘'Min inkomst har ökat, jag och min familj har nu råd att betala för en sjukförsäkring. Det är inte längre ett problem om vi blir sjuka, vi kan gå till doktorn och få hjälp''

1*78RGbZvL6GjGZRiihjGaVw.jpeg
Fideline Ayinkamiye är 28 år gammal. Hon minns tiden innan aliansen FtMA startade. De hade inte någon tillgång till hålbara marknader. Kooperativet fanns här tidigare och har alltid producerat majs, men den såldes till ett väldigt lågt pirs. Sedan de gick med i FtMA har de nu kontrakt och priserna sätts efter förhandlingen med köparna. Foto: WFP/ Jonathan Eng

Xaverine Cyiza

‘'Jag har jobbat som jordbrukare i 60 år. Sedan vi gick med i FtMA har det skett en stor ökning i skörd och inkomst. Jag har nu råd med en sjukförsäkring''

1*ZM1stKIjySDgGcmwaWSadw.jpeg
83 år gammla Xaverine Cyiza arbetar fortfarande ute i fälten. Hon har sett hur skörden växt och hur kooperativet fått bättre tillgång till marknaden. Foto: WFP/ Jonathan Eng

WFP är en av åtta globala medlemmar i alliansen Farm to Market Alliance (FtMA). Den bildades för att koppla samman jordbrukare med lokala och regionala marknader. De andra medlemmarna är: Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA), Bayer Crop Science AG, Grow Africa, the International Finance Corporation (IFC), Rabobank, Syngenta Crop Protection AG och Yara International ASA.

Målet med alliansen FtMA är att transformera jordbruket genom fyra olika initiativ: ge småskaliga jordbrukare tillgång till marknader, utbildning, och effektiv förvaring samt andra teknologiska framsteg inom jordbruket. Målet är att FtMA ska stärka 1.5 miljoner jordbrukare i 10 länder innan 2022. FtMA finns för närcarande i Kenya, Rwanda, Tanzania och Zambia.

För mer information, besök https://farmtomarketalliance.com/.

Stöd WFP:s arbete IDAG.