Skip to main content

På flykt från torka och konflikt

Familjer i Afghanistan utvecklar nya färdigheter och startar om sina liv
, FN:s World Food Programme

Torka och konflikt är två av de största orsakerna till hunger i världen. I Afghanistan driver de tusentals familjer från sina hem i jakt efter säkerhet och överlevnad.

1*wY6og91OY73N9BsOT34r5Q.jpeg
En grupp kvinnor tränas i att tillverka handväskor. Bild: WFP/Wahiduallah Amani

Det är en dimmig och kall dag i staden Mazar-i Sharif. En grupp kvinnor avslutar den tredje månaden i deras utbildning. För 800 människor som har drivits på flykt av konflikt, har denna utbildning gett dem en chans att få nya färdigheter för att starta nya projekt långt bort från deras hem.

Under 2018 tvingades mer än 300 000 afghaner fly sina hem på grund av konflikt. Många bor nu i Mazar-i-Sharif — norra Afghanistans största stad. Familjerna har kommit hit i hopp om säkerhet och inkomst efter att deras jordbruk förstörts av den allvarliga torkan.

Atefa är en av de 65 kvinnor som har deltagit i utbildningen för att förbättra sina yrkeskunskaper. Hon är på flykt ifrån sin hemby Balkh. "Min pappa skadades fyra månader tidigare i strider mellan de talibanska och militära styrkorna," säger Atefa.

Till en början fick Atefa och hennes familj livsmedelsassistans från WFP för två månader. Det är den ransonen som ges till utsatta familjer på flykt från konflikt. Atefa blev sedan antagen till utbildningen och får nu matkuponger från WFP till ett värde av cirka 300 svenska kronor i månaden. Det täcker hela hennes familjs livsmedelsbehov och går att lösa in i specifika affärer i hennes område.

1*xO_GAJP_dd0eOP-mcOeJmA.jpeg
Atefa vill använda kunskaperna för att stödja hennes familj. Bild: WFP/Wahiduallah Amani

Atefa har inspirerats till att använda hennes nyförvärvade färdigheter för att skapa en inkomstkälla. "Jag vill starta ett eget företag för att producera handväskor," säger Atefa. "Jag kommer också dela med mig av kunskaperna till mina systrar så att vi kan arbeta tillsammans hemma och stötta vår familj."

Att tillverka handväskor kan generera en god inkomst i Mazar-i-Sharif med stadsborna som potentiella kunder. Men på landsbygden har familjerna helt andra behov. I distriktet Dehdadi lär sig kvinnorna att spinna tråd utav fårull. Varje tråd blir 250 meter lång och kan användas för att väva afghanska mattor.

1*4R2oFD2jyqX_E7YVMuRulw.jpeg
Kvinnor på landsbygden lär sig spinna ull. WFP/Wahiduallah Amani

För 30-åriga Shayesta var konflikten inte den enda anledningen till att hon lämnade sin hemby. Hennes familj fick inte längre någon skörd på grund av den allvarliga torkan som har lamslagit två tredjedelar av landet. "När torkan och konflikten är över så vill jag återvända till min by," säger Shayesta.

1*Kg25SPY0mj_AxMZVhIrKdg.png
Kvinnor syr filtar för att hjälpa andra familjer på flykt. Bild: WFP/Wahiduallah Amani

Utöver att tillverka tråd som kommer generera en inkomst till hennes familj, lär sig Shayesta och hennes klasskamrater också att göra filtar och tränas i grundläggande skriv och läskunskaper. För Shayesta är detta första gången som hon går i skolan. Hon är stolt när hon kan skriva sitt namn i en av WFP:s medarbetares anteckningsblock. Ett litet första steg till förbättrade karriärmöjligheter.

Hennes klasskamrat Zeba är på flykt från distriktet Qaisae och tycker att utbildningen är en positiv förändring i hennes liv. "Vi är i en svår situation. Den här utbildningen hjälper oss att stå på egna ben i framtiden. Hjälpen som vi får från WFP under utbildningen ger oss verktyg till att ta oss igenom den här kritiska perioden," säger hon.

1*BFwYdfqswHwdb2cBfU9eLg.jpeg
Zeba hoppas att utbildningen kommer leda till positiva förändringar. Bild: WFP/Wahiduallah Amani

På utbildningscentrets innegård gör de äldre kvinnorna filtar av tråden och den ull som blivit över. Filtarna kommer distribueras till familjer på flykt för att de ska kunna hålla sig varma under de karga vintermånaderna.

Mer jobb och en lite bättre lön

I ett annat utbildningscentrum i staden lär sig männen att mura. Med dessa kunskaper ökar deras chanser att få en vettig inkomst avsevärt.

1*Ed0M-3m_PJZ4PIV_7Qh2Zw.jpeg
Photo: WFP/Wahidullah Amani

Den pågående torkan tvingade Imamuddin iväg från sitt hem och fälten i distriktet Farayab för ett år sedan. Han är övertygad om att utbildningen kommer hjälpa honom få den inkomst som han behöver. "Som många andra män på flykt försökte jag få ihop pengar som en arbetare i staden. Jag fick knappt aldrig ihop tillräckligt för att betala mat till min familj trots alla nya hus som byggs i staden. Som murare kommer jag få en bättre lön."

Livsmedelsassistans som kombineras med utbildning är en viktig del i WFP:s strategi för att koppla samman krishjälp med långsiktig utveckling som hjälper konfliktdrabbade familjer att bli klara sig själva. 2018 hjälpte WFP fler än 14 200 personer, varav 12 000 kvinnor, genom flera hundra olika utbildningscentrum runtom i Afghanistan. Deltagare har lärt sig alltifrån mattillverkning, skönhetsbehandlingar, mobilreperationer, till att utbildas till skomakare, rörmokare och mycket mer.

WFP:s program är möjligt tack vare stöd från Australien, Nederländerna, Sverige och USA.

Läs mer om WFP:s och Sveriges samarbete.