Skip to main content

Sverige finansierar akut kontantstöd till kvinnor och barn påverkade av COVID-19 i West Nile-regionen

KAMPALA – FN:s World Food Programme (WFP) och Ugandas regering kommer påbörja akuta kontantutbetalningar de närmaste dagarna till mer än 56 000 gravida och ammande kvinnor, samt barn under två år, i West Nile-regionen. Det inkluderar även flyktingar.

Den här nödinsatsen är möjlig tack vare svensk finansiering till program för att stärka sociala skydds- och hälsosystem, vilket WFP och UNICEF har implementerat tillsammans.

“När COVID-19 kom hade Sverige redan åtagit sig att bidra med omkring 222 miljoner SEK (US$ 25 miljoner) för att stödja Ugandas arbete för att förbättra lokalsamhällens- och hushålls resiliens bland flykting- och mottagarbefolkningen i West Nile-regionen”, sade Ola Hällgren, chef för utvecklingssamarbetet vid den svenska ambassaden.

“Det nära partnerskapet med WFP tillät oss att snabbt anpassa vårt stöd i kristider och omfördela 35 miljoner SEK (US$ 4 miljoner) till akut kontantstöd”, sade han. ”Genom det här stödet och andra insatser är Sverige fortsatt engagerade i att bidra till Ugandas ansträngningar att tackla de negativa effekterna av COVID-19 i utsatta samhällen”, sade Hällgren.

Kontantstödet är avsett att stabilisera kvinnor och barns näringsintag då deras tillgång till näringsrik mat har störts under coronanedstängningarna, vilket även sammanföll med WFP:s nedskärningar i livsmedelsransoneringar till alla flyktingar boende i 13 bosättningar i Uganda.

WFP kommer förse kontanter till 43 300 kvinnor och barn som får stöd genom WFP:s mor- och barnhälsoinitiativ, Mother and Child Health and Nutrition (MCHN). Detta utöver stöd till ytterligare 13 200 människor genom projektet Development Response to Displacement Impacts (DRDIP) samt offentliga arbetsprogrammen Third Northern Uganda Social Action Fund 3 (NUSAF 3). DRDIP och NUSAF 3 är projekt som drivs av Ugandas regering och hanteras under statsministerns kontor (OPM).

Direktören för DRDIP/NUSAF, Dr Robert Limlim uttalade att regeringen har en viktig roll i att lindra effekterna av COVID-19 för de mest utsatta människorna i Uganda.

”För att kunna täcka in de mest utsatta hushållen på kort tid kräver kontantstöd en noggrann samordning mellan regeringar och humanitära partners. Det är där vi kommer in och utnyttjar vår erfarenhet av att arbeta med distrikt- och bosättningar för flyktingmottagande i Uganda”, sade han.

En IPC-analys (Integrated Food Security Phase Classification) för juni till december 2020 rekommenderade stärkt socialt skyddsnät som ett sätt för flyktingar och mottagande samhällen att få hjälp med att återhämta sig från effekterna av COVID-19, nedskärningar av livsmedelsransonering och andra utmaningar – som exempelvis översvämningar och livsmedelsförluster efter skörd.

”Det är exakt det vi arbetar med” sade WFP:s landsdirektör El-Khidir Daloum. ”Dessutom använder vi det mest optimala hjälpmedlet – kontanter – för att skydda kvinnor och barn som hotas av undernäring”.

Daloum sade att WFP är extremt tacksam för Sveriges stöd, vilket gör det möjligt att hjälpa de mest utsatta människorna under den globala pandemin.

Varje kvinna och barn involverade i DRDIP/NUSAF 3 kommer få en summa motsvarande ungefär 350 SEK (UGS 144 000) för att möta deras behov av näringsrik mat under en tremånaders period (116 SEK/månad eller UGS 48 000/månad). Varje kvinna och barn i MCHN-programmet kommer förses med två månaders motsvarighet av ungefär 230 SEK (UGS 96 000).

Stödet kommer att distribueras som kontanter via mobila bankbilar till personer som är identifierade som de mest utsatta av sina samhällen i distrikten Adjumani, Arua, Madi Okollo, Koboko, Moyo, Obongi, Terego och Yumbe.

 

#                            #                            #

 

Om DRDIP:

DRDIP är ett flaggskeppsprojekt från Ugandas regering som finansieras av en kredit på 445 miljoner SEK (US$50 miljoner) och ett bidrag på 1.3 miljarder SEK (US$150 miljoner) från Världsbanken. DRDIP tacklar de ouppfyllda sociala, ekonomiska och miljömässiga behoven i de 15 distriktsamhällen och bosättningar för flyktingar i Uganda.

Om SIDA

Sida är en svensk myndighet för utvecklingssamarbete och arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Sverige har en femårig strategi för utvecklingssamarbetet med Uganda (2018-2023) som implementeras av Sida. Sverige är den största globala bidragsgivaren av kärnstöd till WFP, motsvarande 925 miljoner SEK (US$ 104 miljoner) under 2019.

Om WFP

FN:s World Food Programme är världens största humanitära organisation som räddar liv i kriser, bygger välstånd och stödjer en hållbar framtid för människor som återhämtar sig från konflikter, katastrofer och effekter av klimatförändringar.

Ämnen

Sweden Uganda Kontantbaserade överföringar Hälsokatastrofer Partnerskap

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta:

Joseph Olanyo, Communications Officer, OPM-DRDIP Tel. +256.772.421.470/752.421.470 Email: jolanyo@gmail.com

Andrew Byaruhanga, Communication Officer, Embassy of Sweden, Tel. +256 417 700 800 or cell +256 782 161541  Email: andrew.byaruhanga@gov.se

Lydia Wamala, Communications Officer, WFP, Tel.+256 312 242 000 or cell +256 772.287.034/758.778.037 Email: lydia.wamala@wfp.org