Skip to main content

WFP:s landsdirektör i Mali deltar på Almedalsveckan

Miljöbild Almedalen. Foto: Flickr Creative Commons
FN:s World Food Programmes (WFP) landsdirektör Silvia Caruso deltar i seminariet om hunger och konflikt i Mali som arrangeras av WFP och SIPRI. I seminariet deltar även ambassadör Jan Eliasson samt biståndsminister Peter Eriksson.

Sambandet mellan världens intensifierade konflikter och den ökade hungern blir allt tydligare. Sedan militärkuppen 2012 har Mali skakats av konflikt, terrorism och oroligheter.Är det möjligt att bygga hållbar fred utan att säkra tillgången till mat? Hur kan omvärlden och Sverige bidra för att förändra situationen i Mali?

Det finns idag mycket information om hur konflikter påverkar livsmedelsförsörjning. Men det finns väldigt lite data kring hur otryggad livsmedelsförsörjning kan driva konflikter och hur tryggad livsmedelsförsörjning kan bidra till fred. WFP samarbetar med Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) för att bättre förstå och bygga evidens kring om och hur livsmedelsassistans kan stödja konfliktförebyggande och fredsbyggandearbete. De två organisationerna genomför nu en studie som löper över flera år. Studien försöker identifiera WFP:s bidrag till förutsättningarna för fred, hur WFP kan förbättra de bidragen samt hur WFP kan mäta dem.  

Den första fasen av studien har kretsat kring att samla in data genom fallstudier i fält. Forskare har studerat fyra länder påverkade av konflikt eller i risk av att drabbas av konflikt: Mali, Kyrgyzstan, El Salvador och Irak. Under seminariet på Almedalsveckan kommer diskussionen utgå ifrån resultaten av studien som är gjord i Mali.

Seminariet om hunger och konflikt i Mali äger rum på Sverige i världen, tisdagen 2 juli, 14:00 – 14:45. 

Under Almedalsveckan kommer WFP:s nordiska direktör Anne Poulsen delta i seminarier med , ,  och .

För intervjuförfrågningar kontakta: Jonathan Eng, kommunikatör på FN:s World Food Programme.

 

***

FN:s World Food Programme – räddar liv i katastrofer och förändrar liv för miljontals människor genom hållbar utveckling. WFP arbetar i mer än 80 länder runtom i världen och ger livsmedelsassistans till människor fast i konflikt och katastrofer. WFP lägger grunden för en bättre framtid.

Sverige är en av de viktigaste givarna av kärnstöd till WFP. Det stöd som ges som kärnstöd ger WFP flexibilitet och gör det möjligt för WFP att agera snabbt och effektivt när katastrofer inträffar. Kärnstöd hjälper även WFP att finansiera försummade kriser och säkerställa att hjälpen når fram till de som behöver den som mest.

Om Sverige i Världen:
Sverige i världen är Almedalens globala mötesplats som arrangeras av biståndsmyndigheten Sida i samarbete med ett 40-tal andra aktörer. Under fem dagar förvandlas Donnersgatan 6 till ett levande torg med spännande aktiviteter, seminarier och debatter som rör global utveckling. Tillsammans sätter vi agendan och diskuterar demokrati, klimathot, fred och säkerhet, jämställdhet, framtidens bistånd och mycket, mycket mer! Sverige i världen håller öppet söndag-torsdag under Almedalsveckan, 30 juni – 4 juli.

 

 

Ämnen

Sweden Konflikter Ingen hunger

Kontakt

Jonathan Eng
Kommunikatör

+46-722010046
jonathan.eng@wfp.org