Skip to main content

Sverige ger ett avgörande bidrag till WFP:s program för att stärka motståndskraft i Etiopien

Kvinna och son i etiopien
KÖPENHAMN/ ADDIS ABEBA - Idag välkomnade FN:s livsmedelsprogram (WFP) ett flerårigt bidrag på 10,5 miljoner amerikanska dollar från den svenska regeringen för att finna innovativa lösningar för att stärka de utsatta gruppernas motståndskraft i Etiopien.

Detta bidrag möjliggör för WFP att arbeta tillsammans med regeringspartners och icke-statliga organisationer (NGO) för att stärka den etiopiska regeringens logistiska kapacitet, förbättra systemen för varningar, övervakning och mottagarfeedback. Bidraget stödjer också ett ökat användande av en försäkring för småskaliga jordbrukare och pastoralister som bygger på satellitbilder, samt aktiviteter som stärker motståndskraft och skapar inkomstmöjligheter för flyktingar och värdsamhällen.

För att mildra effekterna av återkommande torka och otrygg livsmedelsförsörjning krävs investeringar i ett långsiktigt stärkande av motståndskraft. WFP kommer samarbeta med en bred grupp av partners för att förbättra försörjningsmöjligheterna för de mest utsatta grupperna. Under ledning av den etiopiska regeringens ansvariga på federal, regional och lokal nivå kommer WFP arbeta i samarbete med organisationerna Mercy Corps och Farm Africa för att implementera projektet.

’’Det här bidraget är avgörande i en tid då det desperat behövs resurser för projekt som stärker motståndskraft’’, sa Joyce Luma, WFP:s landschef och representant i Etiopien. ’’Tack vare vårt starka partnerskap med den svenska regeringen kan WFP fortsätta att möta de brådskande humanitära behoven samtidigt som vi tillsammans arbetar för att förändra liv genom att nå en långsiktig tryggad livsmedelsförsörjning’’.

Genom detta program för stärkandet av motståndskraft som löper över 4 år, kommer projekt av WFP, Mercy Corps och Farm Africa stödja den etiopiska regeringen i att nå det andra globala målet – ingen hunger.

’’Vi tror att WFP har en roll i både humanitärt arbete och i långsiktigt utvecklingsarbete för att säkerställa ett värdigt liv för fattiga människor,’’ förklarade Annika Nordin Jayawardena, vice-chef för delegationen och chef för utvecklingssamarbetet med Etiopien på den svenska ambassaden. ’’Vi är glada över att stötta detta program för stärkandet av motståndskraft, där WFP och deras samarbetspartners kommer arbeta med småskaliga bevattningssystem, jordbruk och förbättra tillgången till marknader och försäkringar’’.

Annika Nordin välkomnade även de förväntade förbättringarna inom logistik, försäkring och varningssystem över landet. Samtidigt noterade Annika Nordin WFP:s och Sveriges gemensamma engagemang för att koppla samman humanitär assistans med utvecklingsarbete.

Att stärka motståndskraft är viktigare än någonsin. 10 miljoner människor i Etiopien lider just nu av effekterna från en torka som är en av de värsta på decennier. WFP arbetar med Etiopiens regering för att ge nödhjälp till 3,7 miljoner människor i regionen Somali. Men WFP är i behov av 73 miljoner amerikanska dollar fram till juni 2018 för att kunna leverera livsmedelsassistans utan avbrott till de som är i behov av hjälp.

Sverige är en av WFP:s mest målmedvetna och engagerade partners. Tidigare denna månad gjorde Sverige ett historiskt åtagande. Under de kommande fyra åren (2018–2021) kommer Sverige ge WFP 370 miljoner amerikanska dollar i flexibelt bidrag. Det är det största flexibla bidraget WFP någonsin mottagit från ett givarland inom ett strategiskt partnerskapsavtal.