Skip to main content

Sverige och FN:s livsmedelsprogram undertecknar historiskt avtal som ger hopp till miljontals människor i bortglömda kriser

Män tittar mot Myanmar från Bangladesh
STOCKHOLM - Sveriges regering och Förenta nationernas livsmedelsprogram (WFP) undertecknade i dag ett strategiskt partnerskapsavtal där Sverige gör ett historiskt åtagande om 370 miljoner amerikanska dollar i flexibel finansiering till WFP under de kommande fyra åren (2018-2021). Det är det största bidrag som en givare någonsin har åtagit sig inom ramen för ett strategiskt partnerskapsavtal med WFP.

”Sveriges extremt generösa bidrag ger WFP ett av de största beloppen av flexibel och tillförlitlig finansiering som ett land någonsin har gett oss. Det ger oss möjlighet att rädda liv var som helst och när som helst”, sade WFP:s verkställande direktör David Beasley. ”Sveriges befolkning och Sveriges regering hjälper oss att ge hopp till miljontals människor, inbegripet de mest utsatta grupperna som befinner sig mitt i några av världens svåraste kriser. Sverige är världsledande när det gäller att rädda och förändra liv.”

Sveriges bidrag kommer i en tid när behoven är större än någonsin. Världen står inför den värsta humanitära situationen sedan andra världskrigets slut, och utbredd hungersnöd råder på många ställen i världen. För första gången på ett decennium ökar hungerns utbredning i världen. Majoriteten av de människor som går hungriga i dag lever i konfliktdrabbade länder, och tio av de tretton största hungerkriserna är i huvudsak orsakade av konflikter.

’’Sverige har länge varit en av WFP:s givare, eftersom livsmedelsbistånd är ett av de viktigaste sätten att bekämpa svält och rädda liv i akuta nödsituationer. En del av vårt partnerskap med WFP utgörs av ett nära samarbete som syftar till att utveckla hållbara strategier för att bevara försörjningsmöjligheter genom främjande av nya metoder och program’’, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete, klimat, och vice statsminister.

I nästan ett decennium har Sverige varit den största givaren av flexibel – eller icke öronmärkt – finansiering till WFP. Sveriges ledande roll när det gäller flexibel finansiering är utmärkande i en tid när mer än 90 procent av regeringars bidrag till WFP är öronmärkta för specifika insatser eller aktiviteter. Utöver sitt konsekventa stöd är Sverige en av WFP:s främsta förespråkare av minskad öronmärkning bland givare. I en överenskommelse kallad , som ingicks vid  2016, åtog sig Sverige och andra stora givare att gradvis minska öronmärkningen, i syfte att nå det globala målet att 30 procent av den humanitära finansieringen ska vara belagt med mindre restriktioner till 2020.

’’Sveriges regering är ett föredöme i humanitära frågor och en global ledare när det gäller att öka den flexibla humanitära finansieringen till de mest akuta humanitära behoven. Flexibel finansiering är avgörande för att snabbt kunna starta upp insatser och ge stöd vid bortglömda kriser. Detta har varit fallet i ett flertal situationer, exempelvis i Syrien, i Demokratiska republiken Kongo och vid den kris som drabbat rohingyerna’’, säger Isabella Lövin.