Skip to main content

2020 - Karta över hunger i världen

2020 - Hunger Map
WFP:s karta över hunger i världen för 2020 skildrar förekomsten av undernäring hos befolkningen i varje land under 2017-2019. Om nuvarande trender fortsätter kommer antalet hungriga människor att nå 840 miljoner till år 2030. Vår nedladdningsbara karta ger ovärderlig information som hjälper lärare och barn att lära sig mer om den enskilt största risken för global hälsa.

Det är en högupplöst pdf (1,54 MB) som kan skrivas ut för visningsändamål.