Skip to main content

Jordbävningarna i Turkiet och Syrien: WFP når samhällen med livräddande hjälp medan dödssiffran stiger

WFP:s David Beasley: "Liv är betydelsefulla. Vi bryr oss. Vi är där."
, WFP Staff

WFP har nått en halv miljon människor med akut behov av livsmedelsassistans, med planer på att utöka insatsen för att nå 900 000 – om finansiering tillkommer – efter de dödliga jordbävningarna som inträffade längs gränsen mellan Turkiet och Syrien den 6 februari.

In Idlib, Syria, a woman receives WFP ready-to-eat rations following the deadly quakes. Photo: WFP/Photolibrary
I Aleppo, Syrien, får en kvinna WFP:s matransoner efter de dödliga skalven. Foto: Photolibrary 

Hjälp jordbävningsdrabbade familjer. Stöd oss.


"Tusentals liv har gått förlorade", sa WFP:s verkställande direktör David Beasley på Twitter, "men våra team är på plats."

Inom 24 timmar stödde WFP drabbade människor i båda länderna med matransoner färdiga att äta, matpaket till familjer och varma måltider. Maten som distribueras kräver ingen tillagning och ger omedelbar lindring för familjer vars utsatta situation förvärras av minusgrader.  

Searching for earthquake survivors in Gaziantep, Türkiye. Photo: WFP/Feride Yildirim
Sökningar efter jordbävningsöverlevande i Gaziantep, Turkiet. Foto: WFP/Feride Yildirim 

"Detta är WFP" tillade Beasley. "Liv är betydelsefulla. Vi bryr oss. Vi är där."

I Turkiet, som har världens största befolkning av flyktingar, levererar WFP livsmedel för att stödja soppkök i åtta provinser i de sydöstra delarna av landet och förbereder sig för att distribuera 3,3 miljoner måltider till 118 500 människor genom kök arrangerade av lokalsamhällen under de kommande två veckorna. WFP har tillhandahållit akut livsmedelsstöd till jordbävningsdrabbade människor i sju läger i Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis och Osmaniye Cevdetiye. Detta inkluderar turkiska medborgare som fördrivits av jordbävningarna och som sökt skydd i flyktingläger samt syriska flyktingar. WFP och dess partners utvärderar för närvarande behoven i lägren för att anpassa stödet därefter.

I Syrien, där jordbävningarna ytterligare har försvårat en akut humanitär kris, har WFP och lokala partners hjälpt 150 000 människor direkt påverkade av skalven med varma måltider och matransoner klara att äta. Förutom att ge omedelbar livsmedelsassistans i jordbävningsdrabbade städer, har WFP återupptagit sin vanliga allmänna livsmedelsassistans för 5,5 miljoner människor varje månad efter en paus under tre dagar efter jordbävningarna. Detta inkluderar regelbunden månatlig assistans antingen med livsmedels- eller kontantstöd till 1,4 miljoner i icke-statligt kontrollerade områden i nordväst.

WFP deliveries of hot meals and ready-to-eat rations in earthquake-hit areas continue into the night. Photo: WFP/Lina Alqassab
WFP:s leveranser av varma måltider och färdiga livsmedelsransoner i jordbävningsdrabbade områden fortsätter under natten. Foto: WFP/Photolibrary 

Landets hårt drabbade nordvästra delar behöver akut mer livsmedel från WFP levererad snabbt – och att alla parter underlättar humanitär tillgång för att kunna nå alla människor som behöver vårt stöd. WFP planerar sin nästa leverans av livsmedel över gränsen på onsdag (15 februari).

"En av våra största utmaningar just nu är inte transporten, det är inte maten, det är tillgången", säger WFP:s landschef Kenn Crossley i Syrien. "En del av de människor som är svårast att nå finns på platser där det pågår konflikter. Vi måste kunna nå de människor som befinner sig på dessa platser.” 
 

A man carries home WFP food in northwest Syria, where the earthquakes complicate an acute humanitarian crisis. Photo: WFP/Lina Alqassab
En man bär hem livsmedelsstöd från WFP i Idlib, nordvästra Syrien, där jordbävningarna förvärrar en akut humanitär kris. Foto: WFP/Photolibrary 

Redan innan katastrofen inträffade var omkring 4,1 miljoner människor i nordvästra Syrien – mer än 90 procent av befolkningen – beroende av humanitär assistans. Tolv år av konflikter har fördrivit nästan 3 miljoner människor från sina hem och försatt dem i otrygga levnadsförhållanden.

"En region som plågats i åratal av svåra kriser står inför ännu en, med ofattbar förlust och förstörelse. Omedelbar hjälp kan inte försenas”, säger WFP:s regionchef i Mellanöstern, Nordafrika och Östeuropa Corinne Fleischer. "WFP:s starka fotavtryck i båda länderna gjorde det möjligt för oss att omedelbart mobilisera vår personal, logistikkapacitet och partners för att reagera på människors mest omedelbara livsmedelsbehov." 

Residents of Syria's Hama Governorate gaze at earthquake-damaged buildings
Invånare i provinsen Hama i Syrien tittar på jordbävningsskadade byggnader. Foto: WFP/Photolibrary 

WFP vädjar om SEK 515 miljoner (50 miljoner USD) för att möta akuta livsmedelsbehov och möjliggöra stöd till 900 000 människor i Turkiet och Syrien.

WFP sörjer alla liv som gått förlorade i denna tragedi, inklusive en av sina egna anställda. 

Det är
dags att agera

WFP förlitar sig uteslutande på frivilliga bidrag, så varje gåva räknas.
Stöd oss