Skip to main content
  • Fler än 120 länder & territorier är WFP närvarande i
  • 8/10 livsmedelskriser i stor skala drivs av konflikt
  • 77% WFP-personal rekryteras lokalt

WFP är på plats i över 120 länder och territorier.