Skip to main content

Som ett av världens tio länder som är mest sårbara för katastrofer, samt det mest cyklon-drabbade landet i Afrika, står Madagaskar inför en akut kris. Fyra år av återkommande torka har lämnat familjer i de södra delarna av landet hjälplösa och utan möjlighet att förse sig själva med mat. Människor har tvingats att ta till desperata åtgärder för att överleva, som att äta gräshoppor, råa kaktusfrukter eller blad.

Minst 1.47 miljoner människor i södra Madagaskar behöver akut livsmedels- och näringsassistans.

FN:s World Food Programme (WFP) arbetar i nära kontakt med Madagaskars regering för att försäkra trygg livsmedelsförsörjning för landets befolkning. WFP strävar efter att utöka sina insatser för att nå ut till 1 miljon människor med avgörande stöd i södra Madagaskar och har ett akut behov av 580 miljoner SEK för att lyckas.

Vad World Food Programme gör för att motverka krisen i södra Madagaskar

Akut livsmedelsassistans
WFP strävar efter att nå ut till en miljon människor med akut livsmedelsassistans i Grand Sud-regionen, där nivåerna av livsmedelstrygghet är som lägst. Sedan maj 2021 har WFP nått ut till ca. 700,000 människor per månad med livsmedelsutdelningar samt kompletterande näringsstöd. Under 2021 kunde WFP förse över 55,000 barn under fem år i fyra av de värst drabbade områdena i syd med behandling.
Krisförberedande insatser
Genom att integrera uppskattningar av livsmedelsförsörjning, sårbarhet och näringsnivåer från olika organisationer i en samlad process som utför arbete från by-nivå till nationell nivå, implementerar WFP insatser för beredskap och tidiga åtgärder i landet, tillsammans med den nationella myndigheten för katastrofhantering samt det nationella institutet för statistik.

Hur du kan hjälpa

WFP arbetar I nära kontakt med Madagaskars regering för att nå ut till människor med livsviktiga livsmedel och behöver 580 miljoner SEK för att lyckas.
Stöd WFP nu!