Skip to main content

 

World Food Programmes (WFP) uppdrag är att stödja regeringar i att säkerställa att alla barn i skolåldern har tillgång till skolmat och är friska och redo att lära sig

Varje dag går miljontals barn till skolan på en tom mage – hunger påverkar deras koncentrations- och inlärningsförmåga. Det finns också miljontals barn i världen – särskilt flickor – som helt enkelt inte går till skolan för att deras familjer behöver deras hjälp ute i fälten eller med hushållssysslor i hemmet. I konfliktpåverkade områden är det två gånger så stor chans att barn inte går i skolan än i stabila länder – för flickor är siffran 2.5.

Skolmatsprogram kan hjälpa till att hantera många av dessa utmaningar. De är en multisektoriell game changer som förbättrar barns utbildning, hälsa och kost. Mer allmänt stödjer de hela samhället genom att tillhandahålla ett viktigt skyddsnät och genom att stärka livsmedelssystem och ekonomier.

World Food Programme (WFP) har i sex decennium arbetat för att stötta skolmatsinsatser och har arbetat med mer än 100 länder för att etablera nationella skolmatsprogram. WFP:s slutliga mål är att främja och se till att regeringar själva kan ta över ansvaret för dessa skolmatsprogram – ett ansvarsöverförande som redan har skett i 48 länder.

WFP tillhandahåller i första hand tekniskt stöd till regeringar för att förbättra omfattningen och kvaliteten på nationella program och för att förnya och testa nya tillvägagångssätt. Genom detta arbete hjälper WFP till att påverka livskvaliteten, tillgången till utbildning och näringsstatus för 106 miljoner skolbarn i 77 länder. Vid behov tillhandahåller WFP även stöd i form av faktiska livsmedel. Bara under 2021 fick 15,5 miljoner skolbarn i 57 länder näringsrika måltider och mellanmål från WFP. 

Bättre hälsa och nutrition tillåter barn att lära sig mer och prestera bättre, vilket utökar deras utbildningsmöjligheter.

Skolmåltider fungerar också som ett incitament för familjer att skriva in sina barn i skolan och låta dem gå kvar. Skolmaten gör att föräldrar slipper budgetera för luncher, och de leder till besparingar på cirka 10 procent av inkomsterna för utsatta hushåll. Genom att det motverkar att föräldrar gifter bort sina döttrar tidigt, vilket hindrar deras utbildning och kan resultera i tidiga graviditeter, stärker skolmåltider flickor.

Skolmåltider och kompletterande hälsoinsatser hjälper till att bygga upp det som kallas "humankapital" – summan av en befolknings hälsa, färdigheter, kunskap, erfarenhet och vanor.

När skolmatsprogram är kopplade till lokala småbrukare gynnar de också lokala ekonomier och stödjer etableringen av bättre utformade livsmedelssystem som är genus- och klimatkänsliga och hållbara. Att göra måltider mer hållbara kan avsevärt minska de nationella utsläppen av växthusgaser. I många länder är skolmåltider den största källan till statlig upphandling av livsmedel.

Länder inser dessa multisektoriella fördelar: under 2021, som svar på de förödande följderna för skolbarn av covid-19-pandemin, etablerade och leder nu regeringar det globala initiativet School Meals Coalition. WFP är en stolt supporter och fungerar som sekretariat för denna grupp, som syftar till att återställa, stärka och förbättra skolmatsprogram över hela världen.

WFP kommer att fortsätta att stödja regeringar och sträva efter målet att varje barn ska ha tillgång till en hälsosam måltid varje dag i skolan år 2030. Ett särskilt fokus ligger på de 73 miljoner utsatta barn som inte fick skolmåltider ens före pandemin. WFP:s 10-åriga skolmats-strategi, publicerad i januari 2020, befäster organisationens åtaganden.

School Meals Coalition

WFP fungerar som sekretariatet för School Meals Coalition – läs mer om vad initiativet handlar om.

Skolmat bidrar också till:

Humankapital
Skolmatsprogram spelar en viktig roll i att hjälpa barn att förverkliga sin potential, både för sig själva och för sina samhällen. Att investera i utveckling av mänskligt kapital hos barn är bland de mest effektiva och produktiva investeringar som länder kan göra.
Jämställdhet
Skolhälsa och kost, inklusive skolmåltider, ger familjer ett incitament att skicka sina döttrar till skolan och ser till att flickorna kan bli kvar där - särskilt under tonåren. Detta kan effektivt förhindra tidiga äktenskap och fördröja den första graviditeten, något som kan få kvinnor att hamna i fattigdom och i socialt utanförskap.
Hållbara livsmedelssystem
Närodlad skolmat har potentialen att inte bara skapa efterfrågan på mer mångsidiga, näringsrika och traditionella livsmedel, utan också att skapa stabila ekonomier, stärka lokalt jordbruk och livsmedelssystem och påverka landsbygdsutvecklingen. Lokal upphandling leder också till kortare leveranskedjor, vilket resulterar i lägre koldioxidutsläpp och banar väg för en grönare framtid.
Sociala skyddsnät
Skolmatsprogram är ett av de mest utbredda sociala skyddsnäten i världen – till nytta för 418 miljoner barn världen över. Fördelarna med skolmåltider sträcker sig också till barnens familjer och hela samhällen genom att öka utsatta familjers disponibla inkomster med cirka 10 % och genom att skapa jobb.
Näring
För många barn är skolmat den enda måltid de får om dagen. Skolmåltider kan främja tillgången till makronäringsämnen och mikronäringsämnen i barns kost och kan sätta bidra till hälsosammare matvanor. Därmed är skolmåltider ett viktigt verktyg för att bekämpa felnäring.