Skip to main content

Varje dag kämpar alldeles för många människor världen för att kunna förse sina barn med näringsrika måltider. Trots att vi lever i en värld där det produceras tillräckligt med mat för att kunna mätta alla, är det ändå 811 miljoner människor som varje dag går till sängs hungriga. Akut otrygg livsmedelsförsörjning påverkade 135 miljoner människor i 55 länder under 2019. Till och med fler - en av tre - lider av någon form av näringsbrist. 

Att avskaffa hunger och felnäring är en av vår tids största utmaningar. Konsekvenserna av att inte ha tillräckligt med, eller fel mat, leder till ett enormt lidande och en dålig hälsa. Det leder också till en långsammare utveckling inom områden som till exempel utbildning och skapande av arbetsmöjligheter.

2015 antog det internationella samfundet de 17 globala målen som ska förbättra människors liv innan 2030. Mål 2 – ingen hunger – är ett löfte om att avskaffa hunger, uppnå en tryggad livsmedelsförsörjning, avskaffa undernäring och främja ett hållbart jordbruk. Att uppnå ingen hunger är FN:s World Food Programmes (WFP) prioritet.

 

Varje dag arbetar WFP och våra samarbetspartners för att vi ska komma närmre en värld utan hunger. Med vår humanitära livsmedelsassistans förser vi dem som är i nöd med näringsrik mat och essentiella livsmedel. Samtidigt angriper WFP:s övriga program grundorsakerna till hunger och bygger upp samhällens långsiktiga motståndskraft. Samma människor ska inte behöva räddas år efter år.

Det har gjorts stora framsteg i kampen för att utrota hunger. Idag lider 300 miljoner färre människor av hunger än under 1990-1992. Detta trots att världens befolkning har ökat med 1,9 miljarder människor. Vi har dock fortfarande en lång väg kvar att gå och ingen organisation kan avskaffa hunger på egen hand. Om vi vill se en värld utan hunger innan år 2030 måste regeringar, medborgare, civilsamhället och den privata sektorn samarbeta för att investera, uppfinna och skapa långsiktiga lösningar.

WFP:s vision - fem steg för att avskaffa hunger

Fokusera på de mest utsatta
För att uppnå den globaliserade ekonomins fulla potential, måste nationella regeringar utöka de sociala trygghetssystemen för de mest utsatta. En rättvis ekonomisk tillväxt ökar köpkraften för de fattigaste 2 miljarder människorna, vilket i sin tur kommer att skapa ökad efterfrågan, nya arbetstillfällen och boosta lokala ekonomier. Att investera i inkluderande utveckling är inte bara rätt sak att göra; det är affärsmässigt vettigt.
Skapa vägar för kontakt mellan jordbrukare och marknaden
Tillgång till näringsrik mat för ett godtagbart pris till alla 7 miljarder människor i världen är avgörande. Det behövs innovationer och investeringar i hållbara marknader för att effektivisera våra försörjningskedjor. För att stödja dessa marknader behöver landsbygdsinfrastrukturen förbättras, särskilt vägar och infrastruktur för förvaring och elektrifiering som garanterar att jordbrukare kan nå en bredare konsumentbas.
Minska matsvinnet
Av de 4 miljarder ton livsmedel som produceras varje år slängs en tredjedel. Det motsvarar en kostnad på nästan 6,8 miljarder svenska kronor årligen. I rikare länder slösas mat ofta på tallriken, medan det i utvecklingsländer går förlorat under produktionen på grund av dålig förvaring eller på grund av att bönder inte kan få sina varor till marknaden.
Uppmuntra en hållbar diversifiering av grödor
Fyra grödor (ris, vete, majs och soja), står idag för 60 procent av alla kalorier som konsumeras i världen. Att ta itu med klimatförändringars utmaningar, samt tillgången till livsmedel kräver att världens bönder utforskar och identifierar ett mer varierat urval av grödor. För att uppnå detta måste WFP arbeta med bönder för att säkerställa att de har tillgång till nödvändiga verktyg och färdigheter. En marknad måste också byggas upp genom att utbilda samhällen om värdet av att äta ett brett utbud av livsmedel utifrån ett nutritionsperspektiv.
Gör nutrition till en prioritet och börja med de första 1000 dagarna i ett barns liv
Ingenting är viktigare för ett barns utveckling än god hälsa och nutrition. Det gäller framförallt de första 1000 dagarna av ett barns liv (från befruktning till barnets tvåårsdag). För att förhindra växthämming och främja en hälsosam utveckling måste barn och ammande mödrar ha tillgång till nödvändiga näringsrika livsmedel.